Mini trendy rotondo salato

GUSTO:salato
TUTTO BURRO:NO
GLUTEN FREE:NO
PALM FREE:NO
AZO FREE:NO
VEGAN:NO
KOSHER:NO
FROZEN:NO