Quadro Ribes nero

GUSTO:cioccolato bianco al ribes nero
TUTTO BURRO:NO
GLUTEN FREE:NO
PALM FREE:NO
AZO FREE:SI
VEGAN:NO
KOSHER:NO
FROZEN:NO